Προϊόντα με δυνατότητα Casambi

Το Art4Light εισάγει «Casambi Enabled Products» και προμηθεύει την επιχειρηματική αγορά. Στο Κέντρο Γνώσης Casambi στο Uithoorn (NL) εκπαιδεύουμε φλαμανδικές και ολλανδικές εταιρείες σε τεχνικές Casambi. Διαθέτουμε περισσότερα από 150 προϊόντα Casambi στην κεντρική αποθήκη μας στο Άμστερνταμ και παραδίδουμε καθημερινά εάν παραγγελθούν πριν από τις 15.00 μ.μ.

Γενικό σχόλιο; από τώρα και στο εξής, δημιουργήστε μόνο δίκτυα «EVOLUTION» στο «MODE BALANCED» Μόνο σε περίπτωση πολύ μεγάλων εγκαταστάσεων, επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας.

ΝΕΟΣ; ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΡΑΚΩΝ CASAMBI ΑΠΟ LIGA-AIR ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Παρακάτω θα βρείτε τα διαδικτυακά εγχειρίδια μας στο Youtube. Τα «Casam-bees» μας βοηθούν όπου είναι απαραίτητο ...