Προϊόντα με δυνατότητα Casambi

Το Art4Light είναι ένας ανεξάρτητος παγκόσμιος εισαγωγέας «Casambi Enabled Products» και διαθέτει περισσότερα από 150 προϊόντα Casambi σε απόθεμα ως βασικό εξοπλισμό. Παραδίδουμε καθημερινά εάν παραγγελθεί πριν τις 15.00 μ.μ. Στο Κέντρο Γνώσης Casambi στο Uithoorn (NL) παρέχουμε Μαθήματα Casambi για φλαμανδικές και ολλανδικές εταιρείες και σύντομα θα το ανακαλύψετε πώς λειτουργεί το Casambi. Κατόπιν αιτήματος μπορούμε να διδάξουμε τα έργα σας σε ένα νέο ή υπάρχον δίκτυο Casambi, αυτό ονομάζεται Θέση σε λειτουργία Casambi.

Casambi-Enabled-Products-Holland-Belgium