Οι ροοστάτες λωρίδων LED λειτουργούν μέσω της αρχής PWM (Puls Width Modulation) με την οποία τα LED ανάβουν και σβήνουν πολύ γρήγορα με μεταβλητό χρόνο «απενεργοποίησης». Αυτό δεν είναι ορατό σε εσάς, ενώ τα LED σβήνουν τέλεια. Ορισμένες συσκευές συνδέονται απευθείας σε 230 V, αλλά οι περισσότερες απαιτούν ξεχωριστή παροχή ρεύματος.