Οι διεπαφές καθιστούν δυνατό τον έλεγχο συστημάτων DALI από την εφαρμογή Casambi, όπως μια ομάδα σημείων ή μια ράγα με σημεία DALI. Αλλά και DMX και 0-10V μπορούν να μετατραπούν. Το αντίστροφο είναι επίσης δυνατό, για παράδειγμα από το DALI στο Casambi.