Επαναλήπτες Casambi

Τα ενσύρματα και συνεπώς μόνιμα τροφοδοτούμενα προϊόντα Casambi είναι πάντα αυτόματα επαναλήπτης στο δίκτυό σας, αλλά μπορεί ακόμα να συμβεί ότι υπάρχει «κενό σημείο» κάπου ή έλλειψη μετάδοσης σήματος. Ορισμένοι προμηθευτές έχουν αναπτύξει ενεργοποιητές «repeater only» ειδικά για αυτό το πρόβλημα.

Επιλέξτε από τους επαναλήπτες Casambi παρακάτω.