Αισθητήρες Casambi

Οι περισσότεροι από τους παρακάτω αισθητήρες μετράνε 2 τιμές για εσάς, συγκεκριμένα την κίνηση και το φωτισμό (lux). Και τα δύο μπορούν να διαβαστούν στην εφαρμογή και μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά, όπου μπορείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε να χρησιμοποιείτε μόνο κίνηση, ή μόνο την τιμή lux ή και τα δύο.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι αισθητήρες με μπαταρία λειτουργούν μόνο σε περιβάλλον Evolution και δεν είναι κατάλληλοι για διόρθωση φωτισμού στο δίκτυο.

Επιλέξτε παρακάτω από τους αισθητήρες Casambi.