Αυτή η συσκευή λειτουργεί με τεχνολογία ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (ραντάρ) και επομένως μπορεί να λειτουργήσει καλά ακόμα και κρυμμένη πάνω από ψευδοροφή, γυψοσανίδες, γύψο ή πίσω από μια πόρτα ντουλαπιού. Υλικά όπως γυαλί, χάλυβας, σκυρόδεμα κ.λπ. δεν είναι ορατά από αυτόν τον αισθητήρα. Μπορείτε να προσθέσετε το Sunricher CS9032A-MW-V 'Master' στο δίκτυο Casambi, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία και τη φωτεινότητα (Lux) χωριστά ή και τα δύο.

Ωστόσο, υπάρχει επίσης μια έξοδος 0-10 V που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν θέλετε, γι' αυτό και αυτή η συσκευή είναι ορατή στο πεδίο της λάμπας Casambi ως ξεχωριστό dimmer. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την έξοδο, πρέπει να επιλέξετε προγράμματα οδήγησης 0-10V που σβήνουν το LED στα 0V!

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμοι «σκλάβοι» από αυτήν τη συλλογή, που έχουν μόνο έξοδο 0-10 V και κλειστό καπάκι ως φινίρισμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε προγράμματα οδήγησης που δεν είναι μαζί στην εφαρμογή Casambi, με το πρώτο πρόγραμμα οδήγησης να έχει ένα CS9032A-MW-V (κύριο) και το άλλο ένα CS9032A-V (slave).