Διακόπτες Casambi

Οι διακόπτες Casambi μπορούν να συνδεθούν με σκηνές, ομάδες, στοιχεία, λάμπες κ.λπ. Υπάρχει επίσης μια εύχρηστη λειτουργία αναζήτησης διαθέσιμη για εύκολη εύρεση διακοπτών στο δίκτυό σας Casambi.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!