Διεπαφή φωνητικών εντολών RB Technik για Casambi

Η RB Technik έχει εξοπλίσει αυτή τη εύχρηστη συσκευή Sonoff με το τσιπ Casambi. Ως αποτέλεσμα, έως και 4 φωνητικές εντολές μπορούν να συνδεθούν με σκηνές στην εφαρμογή Casambi. Για παράδειγμα, είναι χρήσιμο να δεσμεύσετε το τέταρτο κανάλι (εντολή) για μια εντολή 'all off'. Παρέχετε τη διασύνδεση με 230 V και ακολουθείτε τις οδηγίες στο PDF. Μπορείτε να ξεκινήσετε με την Alexa ή το Google Home.

Η εφαρμογή Casambi αναγνωρίζει τη συσκευή και μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις σκηνές στο SWITCH FIELD. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα με τις σκληρές επαφές (εξόδους), η τάση σε αυτές είναι αρκετή.