Και οι δύο επαφές μεταγωγής έχουν σχεδιαστεί ως «χωρίς δυναμικό» και «Κανονικά ανοιχτές». Τα ρελέ είναι «Bistable», που σημαίνει ότι όταν ενεργοποιούνται μέσω της εφαρμογής, το πηνίο δεν χρειάζεται να παραμένει συνεχώς τραβηγμένο, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ανάπτυξη θερμότητας στη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επαφές μπορούν να αντέξουν υψηλά βραχυπρόθεσμα ρεύματα εισόδου.

Προσοχή; οι επαφές επιτρέπονται με μέγιστο 5Α ανά επαφή να φορολογηθείτε, ακόμα κι αν δείτε διαφορετικά στοιχεία αλλού!