Αυτό το μικρό μπλοκ με πυκνή εποξειδική ρητίνη είναι ένας επαναλήπτης Casambi 230V Μπορεί να πιστεύετε ότι μπορεί να ταφεί κάτω από το έδαφος, αλλά προσέξτε ότι τα σήματα Bluetooth δεν ταξιδεύουν σχεδόν μέσα ή μέσα από το έδαφος.

Αφού προσθέσετε αυτόν τον επαναλήπτη στο δίκτυο, αυτός ο επαναλήπτης μπαίνει στο πεδίο SENSORS. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα μετά.

Προβολή εφαρμογής Light team LIGA.AIR.REP.240


Συνδέετε αυτήν τη συσκευή στα 230V.

διάγραμμα σύνδεσης Ομάδα φωτός LIGA.AIR.REP.240

 
Ελαφριά ομάδα LIGA.AIR.REP.240;

συσκευασία Light team LIGA.AIR.REP.240συσκευασία2 Ομάδα φωτισμού LIGA.AIR.REP.240