σκηνές μέρος 4

Μπορείτε να αντιγράψετε και να μειώσετε τις σκηνές Casambi. Ο Tom van Buuren σου το εξηγεί. Κατά την τελευταία ενημέρωση υλικολογισμικού (τέλη του 2022) προστέθηκε μια λειτουργία στο πεδίο διακόπτη με την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε ότι η σκηνή δεν μπορεί πλέον να μειώνεται (άρα έχει γίνει επιλογή)

0:00 COPY Σκηνή Casambi
1.40 DIMM σκηνή Casambi

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!