Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους διακόπτες που τροφοδοτούνται από μπαταρία στο δίκτυό σας Casambi. Χρησιμοποιούνται με πλαίσιο κάλυψης και δεν ταιριάζουν σε άλλες σειρές διακοπτών. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους κινητικούς διακόπτες, αισθάνεστε μόνο ένα ελαφρύ κλικ όταν πατάτε το κουμπί, επειδή αυτό το μοντέλο δεν χρειάζεται να παράγει ενέργεια μετάδοσης.