Πώς μοιράζεστε ένα δίκτυο Casambi;

Η Maarit Tötterman εξηγεί πώς να μοιράζεστε ένα δίκτυο. Ευτυχώς, στις μέρες μας ένα «μη κοινόχρηστο» δίκτυο δεν ορίζεται πλέον ως «προεπιλογή» και είστε υποχρεωμένοι να κάνετε τη δική σας επιλογή από 1 από τις 4 επιλογές. Το Art4Light συνιστά ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε ένα δίκτυο «μόνο διαχειριστή». Μπορείτε πάντα να αλλάξετε την επιλογή σας αργότερα.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!