Διδάξτε στο CBU-ASD και αλλάξτε προφίλ

Στην εφαρμογή Casambi μπορείτε να επιλέξετε προφίλ ανά προϊόν που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος. Σε αυτό το σεμινάριο, θα πάρουμε ένα CBU-ASD που θα προσαρτήσουμε, θα αποπροσαρτήσουμε, θα αλλάξουμε προφίλ και, στη συνέχεια, θα το επανατοποθετήσουμε.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!