σκηνές μέρος 5

Μπορείτε να εφαρμόσετε έλεγχο φωτός ημέρας σε σκηνές Casambi και υπάρχει επίσης η επιλογή να εφαρμόσετε μια κιρκαδική καμπύλη, που σημαίνει ότι τα φώτα σας αλλάζουν αυτόματα από ζεστό λευκό σε ψυχρό λευκό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Tom van Buuren σου το εξηγεί.

0:00 Σκηνή Casambi Κιρκαδική εναλλαγή (η τιμή Kelvin αλλάζει αυτόματα)
0.55 Λειτουργία το φως της ημέρας

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!