Σκηνή Casambi Light μέρος 1

Ο Tom van Buuren εξηγεί πώς να φτιάξετε μια ελαφριά σκηνή Casambi. Υπάρχουν διάφορα χρήσιμα εργαλεία για τη δημιουργία μιας φωτεινής σκηνής, γι' αυτό έχουν γίνει πολλά σεμινάρια σχετικά με τη δημιουργία μιας σκηνής. Κάντε κλικ στο παρακάτω βίντεο στο youtube.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!