Επισκόπηση εφαρμογής Casambi

Ο Robert Hutson (Casambi) εξηγεί εν συντομία τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου λυχνίας, της γκαλερί, της σκηνής και πολλά άλλα. Εξηγείται επίσης ότι μπορούν να κατασκευαστούν χρονόμετρα Casambi και ότι μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα σας εξ αποστάσεως μέσω του Casambi Gateway.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!