Εκμάθηση Casam Bee 6

Η Casam-bee εξηγεί πώς να δημιουργείτε χρονόμετρα Casambi, να προσθέτετε λειτουργίες ρολογιού αστρονομίας σε χρονόμετρα Casambi, να δημιουργείτε χρονοδιακόπτες ημερομηνίας για μια μέρα και επίσης πώς να αγνοείτε εντελώς τους χρονομετρητές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Εξηγείται επίσης από ποια στιγμή εκτελείται μια εντολή χρονοδιακόπτη.

00.00 Δημιουργία χρονοδιακόπτη.
02.20 Πότε ενεργοποιείται ένα χρονόμετρο;
04.06 Χρονοδιακόπτες για 1 ημέρα ανά έτος.
04.20 Δημιουργήστε ένα χρονόμετρο χωρίς ώρα έναρξης ή διακοπής.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!