Εκμάθηση Casam Bee 4

Η Casam-bee εξηγεί τι κάνει ένας αισθητήρας φωτός της ημέρας, πώς να δημιουργήσετε μια σκηνή Tunable White με Human Centric Lighting και πώς να δημιουργήσετε μια σκηνή με μέτρηση φωτός ημέρας, ανοιχτό βρόχο και κλειστό βρόχο (εξοικονόμηση).

00.00 Αισθητήρας φωτός ημέρας
02.03 Κιρκαδική καμπύλη
08.20 επεξήγηση on-off / ανοιχτός βρόχος / κλειστός βρόχος

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!