Εκμάθηση Casam Bee 3

00.00 Εισαγωγή
00.25 Ρυθμίσεις εφαρμογής
01.25 Ρυθμίσεις δικτύου
04.13 λαμπτήρες
05.49 σκηνές
15.12 Απόκρυψη σκηνών

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!