Εκμάθηση Casam Bee 22

00.00 Λειτουργία χρονικού ορίου ανιχνευτή κίνησης
08.06 Επίπεδη ενεργοποίηση κλειστού βρόχου.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!