Εκμάθηση Casam Bee 19

Η Casam-bee εξηγεί πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα φώτα στο δίκτυο Β από το δίκτυο Α με ένα CBU-A2D. Για να γίνει αυτό, το δίκτυο Β πρέπει να έχει ένα Casambi CBU-DCS που περιλαμβάνεται στο προφίλ GATEWAY.