Εκμάθηση Casam Bee 13

Η Casam-bee εξηγεί τι είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης Casambi. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε διάφορες συσκευές. Ένα ενεργοποιημένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης θέτει τα φώτα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση που δεν μπορούν να αλλάξουν στη συνέχεια μέχρι να απενεργοποιηθεί ξανά το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!