Εκμάθηση Casam Bee 12

Η Casam-bee εξηγεί τις διαφορές μεταξύ των δικτύων Casambi Classic και Casambi Evolution, όπως η δημιουργία αόρατων συσκευών Casambi και οι αναθέσεις χρηστών, διαχειριστών και διαχειριστών.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!