Εκμάθηση Casam Bee 1

00.41 Δημιουργία δικτύου φωτισμού
01.05 Ομάδες ελέγχου
02.37 Τι είναι ο ανθρωποκεντρικός φωτισμός;
04.48 Φώτα / Κινούμενα σχέδια
05.18 Επίπεδα μείωσης φωτεινότητας
06.09 Χρήση χρονοδιακόπτων
Διακόπτες 06.41
06.48 Διακόπτες & προηγμένες λειτουργίες
08.24 Πώς λειτουργεί πραγματικά το δίκτυο Casambi;
10.49 Ελέγξτε τα φώτα σας χειροκίνητα

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!