Αισθητήρες κίνησης Casambi

πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες κίνησης Casambi στην εφαρμογή; Αφού ενεργοποιήσετε πρώτα την «ιεραρχία ελέγχου», μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «παρουσίας», «απουσίας» ή συνδυασμού τους.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!