Α) Το CI4-DALI τροφοδοτείται από ένα δίαυλο DALI και έχει 4 εισόδους χωρίς δυναμικό που μπορείτε να διαμορφώσετε ελεύθερα στην εφαρμογή Casambi.

Β) Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τις εισόδους μεταγωγέα στο δίκτυό σας DALI και να προσεγγίσετε και να χειριστείτε τις συνδεδεμένες διευθύνσεις DALI, ενώ η λειτουργία μέσω της εφαρμογής Casambi παραμένει δυνατή.

Γ) είναι δυνατός ένας συνδυασμός Α) και Β), για παράδειγμα 2 κουμπιά ώθησης που έχουν ρυθμιστεί στην εφαρμογή Casambi και τα άλλα κουμπιά είναι συνδεδεμένα με τις διευθύνσεις DALI.