Μπορείτε να φτάσετε στο dimmer τόσο μέσω του δικτύου Casambi όσο και πιθανώς μέσω ενός κουμπιού που μπορείτε να συνδέσετε στο dimmer. Θα βρείτε φυσικά αυτήν την είσοδο στους διακόπτες της εφαρμογής.

Μπορεί να συνδεθούν επαγωγικά, ωμικά και χωρητικά φορτία, αλλά όχι συνδυασμός τους. Κατά τη θέση σε λειτουργία, τα φώτα θα αναβοσβήσουν αρκετές φορές και ο ροοστάτης θα προσαρμοστεί στον σωστό συντελεστή ισχύος, δηλαδή Ohms, Capacitive ή Inductive.

Υπάρχουν πολλά χρήσιμα πεδία παραμέτρων και αισθητήρων ορατά στην εφαρμογή Casambi. Μια επισκόπηση και εξήγηση σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην ξεχωριστή καρτέλα παρακάτω.


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-OF-CONFIGURATION-maintronic-CASAMBI-DIMMER-CRD302


Maintronic, το πρωτότυπο PDF από τον κατασκευαστή / Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης
Maintronic, εισαγωγή PDF / Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης
Maintronic, βαθμονόμηση PDF / Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης
Maintronic αισθητήρας και παράμετρος PDF / Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης