Μικρό στεγανό χυτό μπλοκ που φιλοξενεί ρελέ Casambi που έχει έξοδο 230 V. Υπάρχουν επίσης 4 διαθέσιμες είσοδοι για κουμπιά χωρίς δυνατότητα. Να είστε προσεκτικοί όταν αλλάζετε επαγωγικά φορτία.