Η ομάδα Light LIGA.AIR.REP.BAT+ βύσμα επαναλήπτη μπαταρίας Casambi

Το LIGA.AIR.REP.BAT+ είναι ένα μικρό βύσμα Casambi με ενσωματωμένη μπαταρία που χρησιμεύει ως «Εφεδρικό Ρολόι». Η μπαταρία φορτίζεται από άδεια σε 100% σε 3 ώρες, η διάρκεια ζωής είναι 15 ώρες. 

Αυτό το βύσμα θα καταλήξει στο πεδίο SENSORS αφού το προσθέσετε στο δίκτυο. Μετά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
Casambi-app-view-of-Lightteam-LIGAI.AIR.REP.BAT+
Ομάδα φωτισμού LIGA.AIR.REP.240.EURO;

συσκευασία Light team LIGA.AIR.REP.240.EURO