Ολλανδικό εγχειρίδιο Master configurator

Αυτό το εγχειρίδιο γράφτηκε από εμάς και εξηγεί πώς να κάνετε τη σύνδεση μεταξύ Casambi και των συσκευών Dali, καθώς και πώς να εκχωρήσετε φώτα και προγράμματα οδήγησης DALI σε ομάδες στο λεωφορείο Dali. Αυτό το εγχειρίδιο σας αποστέλλεται σε έντυπη μορφή και προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Δεν επιτρέπεται η διανομή.