Το SLIM-CBU-DALI από το Dalcnet είναι μια διεπαφή που παρέχει έναν πολυλειτουργικό δίαυλο DALI από την εφαρμογή Casambi και έχει επίσης μια είσοδο για τη σύνδεση ενός κουμπιού που μπορείτε να αντιστοιχίσετε ελεύθερα στην εφαρμογή Casambi. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ σε σήμα 0-10V, αλλά σημειώστε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη έξοδος μεταγωγής που να μπορεί να διακόψει τα 230V στο συνδεδεμένο πρόγραμμα οδήγησης. 

Το SLIM-CBU-DALI είναι εξοπλισμένο με ανακούφιση καταπόνησης και στις δύο πλευρές.