Το CBU-Master-DMX από το Dalcnet είναι μια ισχυρή διεπαφή IP66 που παρέχει έναν πολυλειτουργικό δίαυλο DMXI από την εφαρμογή Casambi. Παρακάτω θα δείτε τα προφίλ από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.