Δημιουργήστε ένα δίκτυο Casambi

Σε αυτή τη σελίδα, ο Robert Hutson (Casambi) εξηγεί πώς να ρυθμίσετε ένα δίκτυο Casambi.

Συμβουλές από το Art4Light.

επιλέγετε πάντα το EVOLUTION όταν δημιουργείτε ένα νέο δίκτυο, επειδή πολλές νέες συσκευές δεν λειτουργούν στο CLASSIC!

Η Λειτουργία επιστρέφει τώρα στο BALANCED από προεπιλογή, είναι καλύτερα να την αφήσετε έτσι ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε αμφιβολίες.

Μπορείτε απλά να αφήσετε τις προεπιλεγμένες συχνότητες όπως προτείνεται από την εφαρμογή.