Λάβετε δεδομένα από το δίκτυό σας Casambi και διαχειριστείτε τα απομακρυσμένα μέσω του νέφους Casambi (διαδίκτυο) με αυτό το Casambi Gateway. Η πύλη συνοδεύεται από ένα διαχωριστή που διαχωρίζει την τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος του συστήματος Ethernet σας από την κίνηση δεδομένων.

Σημειώστε ότι η πύλη επικοινωνεί μόνο με δίκτυα Evolution και μπορεί να συνδεθεί μόνο σε ένα δίκτυο Casambi. Η θέση σε λειτουργία, η διαμόρφωση και η ενημέρωση νέων κόμβων δεν είναι δυνατή εξ αποστάσεως, επειδή αυτό πρέπει να γίνεται πάντα εντός του δικτύου Bluetooth. Μεγάλης εμβέλειας έτοιμο!

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-OF-CONFIGURATION---Casambi-Gateway-001-POE


Αυτό είναι το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο για το πώς να συνδέσετε το Gateway σε ένα (1) δίκτυο.

https://casambi.com/cloud-gateway-installation-guide/