Ιεραρχία Επιχείρησης Casambi

Ο Robert Hutson (Casambi) σας μιλά για την Ιεραρχία ελέγχου Casambi που διασφαλίζει ότι ορισμένες εντολές στο δίκτυο Casambi έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αισθητήρες κίνησης Casambi, πρέπει να ενεργοποιήσετε την «Ιεραρχία ελέγχου Casambi», αυτό μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Εάν κάτι δεν φαίνεται να λειτουργεί, ρωτήστε τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!