Αισθητήρας κίνησης μέρος 1

Αυτό το σεμινάριο αφορά την προσθήκη ενός αισθητήρα κίνησης Casambi και τον προγραμματισμό ενός BASIC ON-OFF ελέγχου φωτός ημέρας καθώς και τον χειροκίνητο έλεγχο αυτής της σκηνής και την επαναφορά των αυτόματων λειτουργιών.

00.00
Ρύθμιση της σκηνής, του τρόπου λειτουργίας ON-OFF, των χρονόμετρων και του ανιχνευτή κίνησης.

04.52 Το εφέ του αισθητήρα κίνησης που ελέγχει τη σκηνή όπου η ίδια η σκηνή καθορίζει εάν τα φώτα ανάβουν με βάση την ισχύ φωτισμού

06.28 Το εφέ του χρονοδιακόπτη (εντολή ρολογιού) που ελέγχει τη σκηνή και απενεργοποιεί τον αισθητήρα κίνησης (ιεραρχία). Η σκηνή καθορίζει εάν τα φώτα ανάβουν μέσω του τρόπου λειτουργίας ON-OFF βάσει του φωτισμού.

08.09
Χειροκίνητη λειτουργία και επαναφορά αυτοματισμού

11.04 / τέλος

Το περιεχόμενο αυτού του σεμιναρίου ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο τόσο λόγω νέου λογισμικού όσο και υλικού. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε πάντα τον αντιπρόσωπό σας!