Μπορείτε να συνδέσετε αυτόν τον επαναλήπτη Bluetooth Casambi από την AIMOTION απευθείας σε μια ράγα τριών φάσεων (σχεδίαση Eutrac, Nordic, κ.λπ.).