Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το ροοστάτη Bluetooth Casambi απευθείας στην πρίζα, η ισχύς μείωσης της έντασης είναι 100VA.


Ο ροοστάτης υποδοχής είναι χρήσιμος για τη γρήγορη επέκταση ενός δικτύου Casambi, όπως η προσθήκη φωτιστικού δαπέδου ή γραφείου.

Κατάλληλο για pin earth.