Τροφοδοτικό Snappy 24VDC για προγράμματα οδήγησης και ροοστάτες λωρίδων LED Casambi 150 Watt

Αυτό το τροφοδοτικό 24VDC Snappy προορίζεται να παρέχει στα προϊόντα Casambi την απαιτούμενη τροφοδοσία 24VDC. Επομένως, το ίδιο το Snappy δεν αποτελεί μέρος του δικτύου Casambi.