Θέματα ραδιοφώνου και κυμάτων Casambi

Εδώ θα εξηγηθεί με σαφήνεια πώς συμπεριφέρονται τα σήματα Bluetooth Casambi σε σχέση με τα αρχιτεκτονικά υλικά.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ΛΗΨΗ PDF

Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-1
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-2
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-5
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-3
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-5
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-6
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-7
Ραδιοκύματα-και-Νησί-τεύχος-8