Επεξήγηση σχετικά με την εφαρμογή Casambi

Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς λειτουργεί η εφαρμογή Casambi. Υπάρχουν πολλά κεφάλαια που εξηγούμε ξεχωριστά, όπως τη δημιουργία ενός δικτύου ΔΙΚΤΥΟΥ Casambi, μιας σκηνής, ενός χρονομέτρου, των συσκευών GATEWAY, PAIRING και UNPAIRING, της λειτουργίας CLOUD κ.λπ.

Κάντε μια επιλογή παρακάτω.