Διαμόρφωση σημείων Motolux

Στο Casambi Experience Center στην Ολλανδία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον φωτισμό Casambi-ready. Πρόκειται για φωτισμό στον οποίο περιλαμβάνεται ήδη το λογισμικό Casambi και έτσι συμμετέχει άμεσα στο δίκτυό σας Casambi.