Προφίλ προϊόντων Casambi

Τα περισσότερα άρθρα Casambi έχουν πολλά προφίλ για να διαλέξετε. Η αλλαγή ενός προφίλ επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής Casambi και μερικές φορές επίσης τον τρόπο σύνδεσης της καλωδίωσης.

Επιλέξτε από ένα προφίλ παρακάτω.